VERZENDINFORMATIE

 1. LEVERING EN ONTVANGST

  De bestelde Producten worden enkel geleverd in België, Luxemburg en Nederland.
  1. WIJZE VAN LEVERING

   Zodra de bestelling is klaargezet zal deze worden verzonden naar het postadres ingevoerd door de consument bij het plaatsen van de bestelling.

   De consument kan de bestelling via de Site volgen door te klikken op de "My Account" optie waarna zijn/haar e-mailadres en wachtwoord ingevoerd moet worden zoals gebruikt tijdens de bestelling.

   De bestelde Producten zoals gespecificeerd door de consument worden geleverd op het leveringsadres vermeld op de leveringsbon.

   De Producten worden geleverd door UPS. Indien de consument afwezig is laat UPS op het adres van de consument een bericht achter van poging tot aflevering. De consument moet vervolgens contact opnemen met UPS om een nieuwe leverdatum overeen te komen. Indien de consument geen contact opneemt met UPS zal deze nog twee afleverpogingen doen op tijden en data besloten door UPS.

   De consument wordt geïnformeerd dat ieder pakket door UPS gedurende een periode van tien (10) dagen na de eerste leveringspoging wordt bijgehouden.

   Als UPS niet in staat is om de bestelling binnen 30 dagen aan de consument te leveren omdat de consument afwezig is op het moment van de pogingen tot levering en/of nalatig is contact met UPS op te nemen om een nieuwe leverdatum overeen te komen, heeft de consument niet het recht om de bestelling te annuleren op grond van het hierna bepaalde rubriek C.

  2. LEVERINGSTERMIJN

   De Producten worden verzonden via UPS dewelke gebonden is aan de volgende afleveringstermijn :
   • Standaard levering : 2 tot 4 werkdagen.
   • Zon-en feestdagen worden niet inbegrepen als werkdagen.

   De bestelling wordt in ieder geval voldaan binnen een termijn van dertig (30) dagen vanaf de dag volgende op die waarop de consument de bestelling heeft ingediend, mits onderworpen aan volledige betaling van de prijs.

   Indien de levering niet voldaan is op het einde van deze termijn kan de consument de bestelling annuleren, overeenkomstig de voorwaarden van het hierna bepaalde rubriek C. Het geld betaald door de consument wordt dan terugbetaald met uitsluiting van enige andere vergoeding.

  3. NIET TIJDIGE LEVERING

   Als de maximale levertijd van dertig (30) dagen is overschreden en het bestelde Product of de Producten nog niet zijn verzonden, kan de consument zijn/haar recht uit oefenen om de bestellingte annuleren door contact op te nemen met de Klantenservice via de Contact pagina.

   Bij uitoefening van het recht van opzegging, maakt de Verkoper zo spoedig mogelijk een terugbetaling aan de bankbetaalkaart welke gedebiteerd werd bij de bestelling, met uitsluiting van enige andere vergoeding.

   In het geval van een gedeeltelijke levering, kan dit een aantal leveringen omvatten waarbij het recht van opzegging alleen geldt voor het deel van de bestelling welke nog niet geleverd is.

   De Klantenservice moet zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld door de consument bij een vertraging van de levering door te gaan naar de Contact pagina, om de Verkoper in staat te stellen aanvragen te doen bij UPS. De consument moet zich ervan bewust zijn dat de duur van een dergelijke aanvraag op voorhand niet kan worden vastgesteld en deze een relatief lange tijd in beslag kan nemen aangezien de Verkoper geen controle heeft over de behandeling van de aanvraag.

   Als het pakket gevonden wordt tijdens de aanvraag zal deze onmiddellijk worden doorgestuurd naar het afleveradres zoals vermeld op de leveringsbon.

   Echter, als het onderzoek uitwijst dat het pakket met het Product of de Producten verloren is gegaan, dan zal de Verkoper op zijn kosten een nieuw pakket met het Product of de Producten aan de consument doen toekomen of, indien niet meer beschikbaar, de consument terugbetalen op de bankrekening waar het betaalde bedrag van is afgeschreven tijdens het bestelproces, in overeenstemming met deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

  4. ONTVANGST

   Elke levering wordt geacht voltooid te zijn bij het ter beschikking stellen van het (de) product(en) aan de consument door UPS, hetgeen gematerialiseerd wordt door het controlesysteem van UPS.

   Het is de verantwoordelijkheid van de consument om de overeenstemming en integriteit van het verzonden Product of verzonden Producten te checken onmiddellijk na ontvangst van het pakket.

   Iedere afwijking met betrekking tot de levering (in het bijzonder te late levering, ontbrekende of beschadigde Producten of een beschadigde verpakking) moet volledig en nauwkeurig genoteerd worden door de consument op het ontvangstbewijs zoals afgegeven door UPS bij het overhandigen van het pakket en moet worden meegedeeld aan de Klantenservice van de Verkoper binnen zeven (7) dagen na ontvangst op het opgegeven adres, bij gebreke hiervan zal elke klacht worden afgewezen en zal de Verkoper van elke aansprakelijkheid ontheven worden.

   In elk geval kan de consument alleen UPS aanspreken, aan dewelke hij elk voorbehoud moet meedelen. Elk voorbehoud moet per aangetekende brief worden bevestigd aan UPS binnen drie (3) dagen na ontvangst.

   Elk voorbehoud van deze aard moet ook worden meegedeeld aan de Klantenservice van de Verkoper binnen dezelfde termijn en in dezelfde vorm, via de Contact pagina.

   Een kopie van de klacht die gestuurd is naar UPS moet worden bijgevoegd.

   Iedere klacht die buiten deze termijn valt of die niet voldoet aan de vereiste vorm zal worden afgewezen en de Verkoper zal ontheven worden van iedere aansprakelijkheid.

   In het geval dat een Product defect is, dient de consument de Klantenservice van de Verkoper te contacteren onder de hierboven gedefinieerde voorwaarden. Zoals vereist zal het Product of de Producten worden teruggestuurd aan de Verkoper ten koste van de consument. Na ontvangst van het als defect bestempeld Product of Producten, zal de Verkoper het betreffende Product of Producten onderzoeken. Als wordt vastgesteld dat dit Product defect is wordt de consument vergoed voor het bedrag dat overeenkomt met de prijs van het Product en de kosten gemaakt bij het terugsturen van het Product of de Producten.